PVM klasifikatoriaus kodai

Dažniausiai naudojami PVM klasifikatoriaus kodai:

 • PVM1 - Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis)
 • PVM2 - Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19 str. 3 dalis)
 • PVM3 - Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19 str. 4 dalis)
 • PVM25 - Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis)
 • PVM5 - Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 straipsniai)​
 • PVM33 - Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (PVMĮ II, III skirsniai)
 • PVM12 - Prekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis)
 • PVM13 - ES PVM mokėtojams patiektos prekės (PVMĮ 49 straipsnio 1, 2, 4 dalys), išskyrus tiekimus, deklaruojamus PVM50 mokesčio kodu
 • PVM14 - Kiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 straipsniai, 49 straipsnio 2 (išskyrus ES PVM mokėtojams tiekiamas naujas transportopriemones) ir 3 dalys, 51, 52 straipsniai, 53 straipsnio 1, 5, 6, 10 dalys)
 • PVM15 - Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas Lietuvoje, bet PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)
 • PVM16 - Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)
 • PVM20 - Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
 • PVM21 - Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)

PVM klasifikatoriaus kodų naudojimas (2022-11-18) Pagal VMI 2022-11-18 redakciją


Pajamos natūra