GPAIS apskaita

GPAIS - vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos tvarkymo sistema.

Pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme apibrėžti  gamintojai ir (ar) importuotojai:

Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

Kaip suteikti įgaliojimą GPAIS sistemoje?

Pakuotės rūšys pagal kategoriją:

Prekinė  (pirminė) pakuotė

Tai tokia pakuotė, į kurią supakuotas produktas. Jei ją pažeistume, dažniausiai pažeistume ir patį gaminį. Pvz.: vandens buteliukas, duonos maišelis, sausainių pakelis.

​Grupinė (antrinė) pakuotė

Tai pakuotė, kuri sugrupuoja keletą vienodų prekių ir kurią galima nuimti nepažeidus pirminės pakuotės. Pvz.: plėvele apsukti vandens buteliai, daugkartinio naudojimo plastikinė gėrimų dėžė, kramtomųjų gumos pakelių dėžutė.

Transporto (tretinė) pakuotė

Tai pakuotė, kuri palengvina supakuotų prekių gabenimą ir apsaugo jas nuo pažeidimo. Pvz.: medinės paletės, taip pat plėvelė, kuria apsukama grupė produktų, juos gabenant ant palečių.

Pakuotės tipas:

Perdirbama pakuotė

Perdirbamąja pakuote laikoma pakuotė, kuri pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius ES ar tik Lietuvoje jiems taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji jų dalis virstų kompostu, anglies dioksidu ir vandeniu.

Neperdirbama pakuotė

Neperdirbamąja laikoma pakuotė, kuri, tapusi atlieka, gali būti tik naudojama energijai gauti arba tik šalinama. Dažniausia nėra perdirbamos pavojingoms medžiagoms arba preparatams supakuoti naudojamos pakuotės, kurios dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis šalinamos ar sudeginamos kaip pavojingosios atliekos.


Įmonė turėtų apskaityti tik tas iš kitos Lietuvos įmonės įsigytas tuščias ar  pripildytas pakuotes, kurias ji panaudojo prekių/produkcijos pakavimui (net jei pakavimo operaciją sutartiniais pagrindais atliko kitas asmuo) ir patiekė Lietuvos rinkai, ir/ar eksportavo (išvežė).


Apskaitos vykdymo GPAIS terminai: https://www.gpais.eu/documents/20143/0/Terminu+lentele_2023_v2_Skelbti.pdf/1003d469-faab-2e9e-3ee0-81df3dbf8987

Kaip apskaityti ir deklaruoti daugkartines pakuotes ir savo reikmėms sunaudotas pakuotes:

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/kaip-apskaityti-ir-deklaruoti-daugkartines-pakuotes-ir-savo-reikmems-sunaudotas-pakuotes


Duomenų teikimas apie naudos gavėjus (JANGIS)